Разместить рекламу здесь за 40р/сутки!

Індивідуальне завдання

Засобами інтегрованого пакету прикладних програм MS Office розробити прикладне програмне забезпечення для означеної предметної галузі і задачі.  До складу пакету програм включити: 1. Автоматизову базу даних, розроблену у середовищі СУБД Access; 2. Програму аналізу даних засобами табличного процесору...